3Chronobreak
TypeSpell
RegionPiltover & ZaunPiltover & Zaun
Keywords
SlowSlow
Description

Revive all allies that died this round, then Rally.

Flavor Text
"Once more, for the first time." - Ekko
Ekko
Ekko